Hoe het werkt

HOE WERKT ROOSENDAALSE VRIENDEN?

Roosendaalse Vrienden is een platform voor het maken van nieuwe vrienden, kennissen of contacten. Op deze website vind je leuke nieuwe initiatieven en activiteiten waar je aan kunt deelnemen. Zelf kun je natuurlijk ook iets opstarten.

Met behulp van de Facebook ledengroep kun je direct in contact komen met andere Roosendaalse Vrienden.

Dus, ben jij ook op zoek naar leuke vrienden en ben je benieuwd hoe je succesvol online nieuwe vriendschappen kan sluiten? Meld je dan snel aan!

''Echte vrienden behandelen je als een peperdure smartphone,
die laat je niet zomaar vallen.''

Onze missie

De missie van Stichting Social Klus is het vergroten van sociale cohesie en het bevorderen van inclusie. Door middel van dit platform willen we mensen die elkaar anders nooit tegen gekomen waren, bij elkaar brengen. Leeftijd, afkomst, voorkeur, identiteit etc., het speelt bij ons geen rol. 

We hopen hiermee tevens een steentje bij te dragen aan eenzaamheidpreventie. Om een voorbeeld te noemen: uit een flitspeiling van de gemeente Roosendaal (februari 2021) blijkt dat 53 procent van de jongeren zich wel eens eenzaam voelt.

De gemeente Roosendaal scoort de laatste jaren hoger dan het landelijk gemiddelde wat eenzaamheid betreft. Vanuit ons regulier maatjesproject, merkten we dat de behoefte aan een vriendschap vaak groter is dan die aan een maatje. Dan kun je niet achterover leunen, dan kan het anders en wellicht ook wel wat moderner in Roosendaal. Vandaar de ontwikkeling van Roosendaalse Vrienden, voor wie we iedereen uitnodigen, die de waarde van vriendschap weet te schatten!

De Facebook Ledengroep

Dit platform is bedoeld voor de inwoners van de gemeente Roosendaal boven de 18 jaar. Deelnemen is en blijft altijd vrijblijvend én gratis!

 • Deze groep is niet bedoeld voor het vinden van relaties, het gaat om vriendschappen.
 • In onze ledengroep is het belangrijk dat iedereen respectvol met elkaar omgaat. Er worden dus geen haatdragende of racistische berichten geplaatst. De beheerders behouden zich het recht voor om leden, die ongepast gedrag vertonen, te verwijderen. 
 • Deze groep is niet bedoeld om diensten aan te bieden, behalve als het gaat om het uitvoeren van een activiteit om nieuwe mensen te leren kennen. 
 • In deze ledengroep mag geen reclame gemaakt worden. Hier vallen ook advertenties onder.
 • Alle geplaatste berichten worden gecontroleerd door de beheerders en indien nodig verwijderd. Berichten die niets met het doel van het platform te maken hebben, worden beschouwd als spam. 
 • Het is niet toegestaan om leden te benaderen voor vrijwilligerswerk of donaties, ongeacht het doel.
 • Dit platform is bedoeld om mensen zelfstandig op zoek te laten gaan naar vriendschappen.
 • We stellen onszelf niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor negatieve ervaringen en/of ongelukken.

Heb je op- of aanmerkingen of  verbeterpunten? Laat het ons weten!

Hoe werkt het?

 • Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan Roosendaalse Vrienden? Leuk! Meld je dan aan voor onze Facebook Ledengroep. Bij de aanmelding zal je een aantal korte vragen moeten beantwoorden om toegelaten te worden.
 • Via deze groep kan je anderen leden vinden die ook op zoek zijn naar een vriend/ vriendin of een groep.
 • Je bent nu vrij om berichten te plaatsen, op andere berichten te reageren en nieuwe mensen in Roosendaal te leren kennen. Je kunt je zo ook gemakkelijk aanmelden voor evenementen. Onze Facebook groep is bedoeld als veilige en leuke online omgeving. Daarnaast is iedereen die geïnteresseerd is in Roosendaalse Vrienden hartstikke welkom!

Spelregels

We willen dit platform zo leuk mogelijk maken voor iedereen. Daarom hebben we een aantal spelregels opgezet waar zowel de beheerders als de leden zich aan dienen te houden. Mocht iemand zich niet aan de spelregels houden, dan zullen we hierover in overleg gaan en eventueel het desbetreffende lid verwijderen uit de ledengroep. Zo kunnen we met elkaar de doelstellingen zuiver houden en beschermen.

De beheerders zullen regelmatig de spelregels evalueren en daar waar nodig eventueel aanpassen. De beheerders zijn Marloes Otte en Marjolijn Heeren van Stichting Social Klus.

 

 

Vertrouwenscontactpersoon

Social Klus is een vrijwilligersorganisatie, wij vinden het van groot belang dat vrijwilligers in een sociaal veilige omgeving kunnen werken. Om die reden hebben wij een vertrouwenscontactpersoon aangesteld, die ook voor leden van Roosendaalse Vrienden te benaderen is. Zijn naam is Martin Kleine Schaars. Hij is niet werkzaam bij Social Klus.  Hij heeft veel ervaring in het voeren van gesprekken met mensen in moeilijke situaties door zijn jarenlange werk binnen de sociale dienst, schuldhulpverlening, interne deskundigheidsbevordering en als coach, zowel binnen de gemeente als daarbuiten.